Digitalizacija i razvoj informacionih tehnologija, znatno su dovele do promene navika potrošača kao i promene u načinu izbora i kupovine proizovoda ili usluga. Savremeno elektronsko poslovanje dovelo je do toga da se sa “product-centric” orijentacije koja je zasnovana na prodajnom asortimanu pređe na “customer-centric” orijentaciju, zasnovanu na potrebama potrošača.

Tokom 2000 vodeći svetski proizvođač sportske opreme „Nike“ sproveo je u delo ideju o pružanju personalizovanih usluga potrošačima, tako što je u elektronsku maloprodaju uveo „Nike ID Project“. Kupci Nike proizvoda postali su aktivni učesnici i kreatori željenih proizvoda. Ideja o personalizaciji proizvoda omogućila je kupcima da osmisle svoju sportsku obuću, koja im je zatim isporučena na adresu.

Uvođenje savremenih poslovnih koncepata u poslovanje i personalizovana komunikacija sa klijentima postaju imperativ i nešto bez čega se ne može zamisliti uspeh. Jednostavnije rečeno, personalizacija podrazumeva pružanje usluga zasnovanih na ličnim karakteristikama potrošača uz uspostavljanje direktne komunikacije.

Postavlja se pitanje da li kompanije koje imaju na hiljade pa čak i na stotine hiljada kupaca mogu obezbediti personalizovan pristup svakom njihovom kupcu?

Odgovor možemo dobiti na adresi www.amazon.com. Po poslednjim informacijama Amazon ima 310 miliona registrovanih kupaca i nekako uspeva da svakom od njih ponudi baš ono što mu je potrebno u trenutku kada to želi.

Par godina unazad ovakve pojave su svrstavane u domen naučne fantastike, danas ovaj metod nazivamo CRMom (customer relationship management) ili upravljanje odnosom sa kupcima.

Šta je to CRM?

CRM metodologija nastala je unapređenjem tehnologije, koja u svom fokusu ima kupca. Ova metodologija pomaže nam da dobijemo “360 stepeni” uvid u navike naših kupaca ili potencijalnih kupaca.

CRM metodologija nam pomaže da organizujemo podatke o klijentima, prati njihove aktivnosti, prikuplja sve neophodne informacije i time otvara mogućnost da personalizujemo pristup, kojim ćemo privući nove klijente, a zadržati postojeće. Upravo zbog toga CRM igra važnu ulogu u poslovanju, a posebno je značajan za male kompanije, jer u znatnoj meri štedi vreme zaposlenima i uvećava njihovu efikasnost.

CRM sistemi u službi personalizacije

CRM je uvek uključivao podatke, ali veoma struktuirane podatke. Naredna faza personalizacije i ona koju sada vidimo je Big Data CRM. Dok se CRM odnosi na upravljanje odnosima sa kupcima, Big Data CRM ide korak dalje i u fokus stavlja uslugu. Velike kompanije najčešće koriste terminologiju „360 stepeni prikaz klijenta“, jer CRM omogućuje kompletan prikaz, a Big Data CRM ima potencijal da pruži neverovatno moćno iskustvo za potrošače. Nažalost, mnogim kompanijama i dalje je nepoznanica kako personalizovani pristup olakšava prodajni proces i koliki je značaj u unapređenju komunikacije kao i u građenju lojalnosti sa kupcima.

CRM softverska rešenja

CRM softverska rešenja najkorišćeniji su poslovni softveri, a svoju namenu pronašli su u kompanijama svih veličina, bez obzira na delatnost kojom se bave. Zanimljiv podatak je da danas čak 81% ovih rešenja koristi cloud tehnologiju, što znači da je pristup sistemu moguć sa bilo koje lokacije, dovoljno je samo da imate pristup internetu.

Zašto je ovo važno?

Setite se, prodaja se dešava kada to kupac želi, a ne kada vi sedite u kancelariji i odlučite da je vreme za prodaju.
Drugi bitan razlog je cena. Prva CRM softverska rešenja bila su smeštena na kompanijskim serverima, što je stvaralo dodatne troškove koji su dostizali cifre i od par stotina hiljada evra.

Na listi najpoznatijih CRM softverski rešenja nalaze se Salesforce, Microsoft Dynamics i Hubspot, u nešto povoljnija rešenja mogu se svrstati Pipeline i Zoho CRM. Ono što je zajednička odlika za sva ova rešenja jeste da vam je za njihovu upotrebu potrebno prilagođavanje. To podrazumeva angažovanje CRM stručnjaka, koji će sagledati vaše poslovne procese i nakon toga pristupiti implementaciji istih u CRM.

U zavisnosti od kompleksnosti poslovanja cena implementacije se kreće od 500 EUR, a može dostići vrednost i do nekoliko stotina hiljada eura. Nakon što je implementacija završena, u zavisnosti od broja korisnika softvera, plaćate licencu čija se cena kreće od 30 do 300 EUR mesečno po korisniku.

Andrea 360° specijalizovan CRM za fitnes, health & beauty centre

Svesni činjenice da fitnes & health industrija nekontrolisano raste, da je konkurencija sve agresivnija i da takve promene zahtevaju moderniji pristup poslovanju, odlučili smo da razvijemo prvo specijalizovano CRM softversko rešenje Andrea 360° koje je namenjeno svim granama beauty, health i fitnes industrije. Ovaj softver može da uštedi hiljade, a nekad i desetine hiljada evra koje kompanije plaćaju konsultantskim firmama, kako bi sagledale procese određene industrijske grane i što uspešnije implementirali u CRM.

Andrea 360° predstavlja idealno rešenje za fitnes klubove, wellness i spa, beauty centre, PT studija, sporske školice i sportske centre. Bez obzira o kojoj se od navedenih oblasti radi, softver je moguće implementirati bez dodatnih troškova i potrebe da se plaćaju CRM konsultanti. Cene licenci su prilagođene domaćem tržište i kreću od 30 EUR na mesečnom nivou za negoraničen broj korisnika.

Ukoliko želite da vidite kako Andrea 360° izgleda i na koji način može pomoći da unapredite svoje poslovanje i personalizujete pristup klijentima, kliknite na baner ispod i zakažite besplatnu prezentaciju.