Politika privatnosti

U Andrea Solutions doo privatnost znači poštena igra i transparentnost. Ova Politika o privatnosti služi da vas informiše kako se vaši lični podaci koriste u svrhe obaveštavanja i prodaje/pružanja naših proizvoda i usluga, kao i održavanja, poboljšavanja i upravljanja našim proizvodima i uslugama, kako bismo vam omogućili najbolje iskustvo kad god ste u interakciji s nama.

U skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, ova Politika o privatnosti pruža vam informacije o tome kako Andrea Solutions doo prikuplja, koristi, štiti, čuva, deli i uništava (zajednički u ovoj Politici o privatnosti nazvano „obrada“ ili „obrađivanje“) vaše lične podatke. Takođe vam pružamo informacije kako nas možete kontaktirati kako biste ostvarivali svoja prava u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Andrea Solutions rukovalac(oci) vaših podataka

Biće vam omogućeno da dobijete sve relevantne informacije o Andrea Solutions doo proizvodima, dok će vaše podatke obrađivati Andrea Solutions doo. Ako želite da se prijavite za naš newsletter, ili da budete u toku sa najnovijim razvojima Andrea Solutions doo, može vas kontaktirati Andrea Solutions doo, kao i druga Andrea Solutions doo povezana lica, gde bi naša informacija o proizvodu ponajviše odgovarala vašoj lokaciji u datom trenutku.

Vaši lični podaci

Koje podatke o ličnosti prikupljamo od vas i šta sa njima činimo?

Podaci o identitetu – koristimo ih da utvrdimo vaš identitet i uverimo se da ste osoba za koju se izdajete. Ovo uključuje: ime, prezime, inicijale, datum rođenja, imejl adresu, jedinstveni broj potrošača, nadimak, šifru, društvene mreže preko koji se potrošač može identifikovati.

Podaci o društvenim aktivnostima i ličnim afinitetima – koristimo ih kako bismo bili sigurni da ćete maksimalno iskoristiti pogodnosti Andrea Solutions doo zajednica, kao što je registrovanje i učestvovanje na događajima. Ovo, primera radi, uključuje: slike, video zapise, vaš nadimak, vaš tim, vaše interese i preferencije, vaše povratne informacije, grupe kojima ste pristupili.

Kontakt podaci – koristimo ih kako bismo došli do vas i poslali vam sve relevantne informacije o Andrea Solutions doo proizvodima, uključujući promotivne informacije, delili s vama šta se dešava u Andrea Solutions doo, i odgovarali na vaše upite i nedoumice. Ovo, primera radi, uključuje: broj telefona, imejl adresu, Messenger ID, ime društvene mreže.

Podaci o lokaciji – koristimo ih kako bismo bili sigurni da vam pružamo najrelevantnije informacije s obzirom na vašu geografsku određenost. Ovo, primera radi, uključuje: mesto vašeg prebivališta, GPS podatke.

Podaci o ponašanju/profilu – koristimo ih da bismo bili sigurni da vam šaljemo samo informacije koje su od značaja za vas, da vam pružamo najbolje Andrea Solutions doo pogodbe i ponude koje bi vas interesovale, ali i radi maksimizacije vašeg iskustva kao člana Andrea Solutions doo zajednice. Ovo, primera radi, uključuje: vaše kupovne preferencije, interakcije unutar sajta.

Podaci o preferencijama – koristimo ih da bismo bili sigurni da imate najbolje iskustvo prilikom bilo koje naše interakcije. Ovo, primera radi, uključuje vašu korespondenciju s nama.

Svrhe

Zašto koristimo vaše podatke o ličnosti?

Naposletku, koristimo vaše podatke o ličnosti kao bismo vas dostavili sve relevantne podatke u vezi naših najnovijih proizvoda i vesti na tržištu. Naš cilj je da vam omogućimo najbolje iskustvo koje možete imati sa Andrea Solutions doo, na čijem poboljšanju neprestano radimo kako biste i dalje voleli naš brend i proizvode.

Preciznije, koristimo vaše podatke o ličnosti za sledeće svrhe:

Radi obaveštavanja o našim proizvodima i uslugama – Koristimo vaše podatke o ličnosti kako bismo vam slali obaveštenja o najnovijim događajima u vezi sa proizvodima i uslugama, na osnovu vaših preferencija, interesa, učešća i zajednica, ukoliko ste nam dali svoj pristanak.

Radi čuvanja vaših podataka o ličnosti – Čuvamo vaše podatke o ličnosti dok nam ne kažete da ih uništimo.

Radi neprestanog omogućavanja prvoklasnog iskustva – Prikupljamo i čuvamo izvesne podatke od vas, s vaših uređaja, terminalne opreme. Ovo nam dozvoljava da vam predstavljamo relevantne informacije u skladu s vašim potrebama.

Radi vođenja, poboljšavanja i upravljanja našim proizvodima i uslugama – Preduzimamo prikladne tehničke i organizacione mere da zaštitimo podatke o ličnosti protiv slučajnog, nezakonitog uništenja ili gubitka, promena, neovlašćene upotrebe, obelodanjivanja ili pristupa, posebno u slučajevima koji podrazumevaju prenos podataka, kao i u svrhe zaštite predmetnih podataka od svih drugih nezakonitih oblika obrade odnosno zloupotrebe.

Sa kim delimo vaše podatke o ličnosti?

Kako bismo vam omogućili najbolje iskustvo, možemo da delimo vaše podatke o ličnosti sa Andrea Solutions doo povezanim licima ili partnerima, kao što su marketing agencije, kako bismo nastavili da poboljšavamo brend.

Takođe delimo vaše podatke o ličnosti koje nam dostavite sa pružaocima usluga, poput marketinških agencija, koji nam pomažu da vam omogućimo najbolje moguće iskustvo.

S obzirom na našu korporativno-društvenu odgovornost, možda se od nas bude zahtevalo da delimo vaše podatke sa sledećim entitetima (u skladu sa srpskim zakonodavstvom):

Vlastima i organima reda – Predstavnicima izvršne vlasti i/ili organa reda, ukoliko je potrebno radi ostvarivanja bilo koje svrhe naznačene u ovoj Politici o privatnosti, ukoliko je propisano zakonom ili neophodno za ostvarivanje pravne zaštite naših legitimnih interesa u skladu sa zakonom.

Partnerima – U slučaju organizovanja i vođenja zajedničkih programa, događaja ili promocija sa drugim kompanijama na njihovim veb sajtovima ili aplikacijama. Naš partner koristi vaše podatke o ličnosti, samo ako smo, u te svrhe, pribavili vaš pristanak. Ako ne želite da vaši podaci o ličnosti budu prikupljani ili deljeni sa bilo kojom drugom kompanijom sem Andrea Solutions doo, možete se uvek odlučiti da ne budete deo predmetnih programa, promocija ili događaja.

Savetnicima potencijalnog kupca – Ukoliko poslovanje bude prodato ili integrisano sa drugim poslovanjem, vaši podaci o ličnosti biće obelodanjeni našim savetnicima i savetnicima potencijalnog kupca, kao i novim vlasnicima poslovanja.

Prenos podataka o ličnosti

Gde vršimo transfer vaših podataka o ličnosti

Možemo da delimo vaše podatke o ličnosti sa obrađivačima izvan zemlje nakon što smo sproveli postupak procene i nakon što su predmetni obrađivači potpisali naše standardne ugovorne klauzule, a u skladu sa lokalnim važećim pravom.

Pravni osnov

Koji je pravni osnov za naše korišćenje vaših podataka o ličnosti na opisan način?

Vaš pristanak – Kad uzimate učešća u našim zajednicama, vi nam dajete pristanak da koristimo podatke o ličnosti koje smo od vas dobili, kako bismo ostvarivali svrhe koje smo vam izložili u ovoj Politici o privatnosti. Ovde konstatujemo da imamo vaš pristanak da koristimo vaše podatke o ličnosti na odgovarajući način. Ovo, primera radi, podrazumeva, vaš pristanak da primate marketinške komunikacije, vaš pristanak na deljenje vaših podataka trećim licima, kao i na prenos vaših podataka na različite lokacije.

Ugovorne obaveze – Obrađujemo i koristimo vaše podatke o ličnosti u cilju ispunjenja naših ugovornih obaveza, kako bismo vam prodali odgovarajući proizvod, odnosno pružili odgovarajuću uslugu.

Usklađenost sa zakonom – Obrađujemo i koristimo vaše podatke o ličnosti kako bismo izvršavali obaveze predviđene zakonom.

Vaša prava i kako ih možete ostvarivati?

Pre svega, obaveštavamo vas da ćemo postupati u onoj meri i na onaj način koji je zakonom propisan; u izvesnim slučajevima, u kojima zakon propisuje našu obavezu da čuvamo vaše podatke o ličnosti na određen način i u stanju u kojem se nalaze, odbićemo vaše zahteve, i takvo odbijanje biće obrazloženo.

Pristup vašim podacima o ličnosti – Imate pravo da zahtevate pristup vašim podacima o ličnosti. Ovo, takođe, uključuje podatke o sledećem, kao i druge relevantne podatke taksativno propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti:

a) zašto obrađujemo vaše podatke o ličnosti;

b) koju vrstu podataka obrađujemo;

c) kako postupamo s vašim podacima o ličnosti;

d) ko ima pristup vašim podacima o ličnosti (i gde se nalaze)

e) gde se vaši podaci o ličnosti mogu prenositi;

f) u kom vremenskom periodu čuvamo vaše podatke o ličnosti;

g) ako nismo neposredno od vas dobili vaše podatke o ličnosti, kako smo ih dobili;

h) vaša prava u skladu sa zakonom i mogućnost ograničenja obrade podataka o ličnosti; i

i) da li koristimo vaše podatke o ličnosti za donošenje odluka pomoću automatizovane obrade, i kako to činimo.

Žalba regulatornom/nadzornom organu – Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji smo tretirali vaša potrošačka prava, ili našim principima privatnosti, imate pravo da uložite žalbu nadležnom organu, u skladu sa zakonom (npr. Poverenik za informacije od javnog značaja u slučaju žalbe u vezi sa principima privatnosti).

Uništenje vaših podataka o ličnosti kod Andrea Solutions doo – Ukoliko više ne želite interakciju s nama, ili ne želite da imamo vaše podatke o ličnosti, imate pravo da zatražite od nas da uništimo sve vaše podatke o ličnosti iz naših sistema. Ipak, imajte u vidu mogućnost postojanja zakonske obaveze koju bismo morali da poštujemo, usled čega bismo bili primorani da odbijemo vaše zahteve ili da čuvamo određene podatke.

Ispravka vaših podataka o ličnosti – Imate pravo da budete sigurni da su vaši podaci o ličnosti tačni i potpuni.

Ograničenje načina na koji koristimo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti – Imate takođe i pravo da nam kažete da prestanemo da koristimo bilo koje od vaših podatka o ličnosti ovde navedenih na odgovarajući način.

Ukoliko ne želite da nastavite da dobijate marketinške komunikacije možete se jednostavno odjaviti sa newsletter liste.

Molimo kontaktirajte nas na kontakt@andrea360.rs , kako biste nas obavestili ili dobili dodatne informacije.

Prenosivost podataka – Imate pravo da dobijete kopiju vaših podataka o ličnosti kako biste je odneli u novu kompaniju.

Pitanja i reklamacije?

Ako imate bilo kakva pitanja, nedoumice, ili reklamacije u vezi sa vašim pravima na zaštitu vaših podataka o ličnosti, molimo kontaktirajte Andrea Solutions doo tim na kontakt@andrea360.rs

Kako da nas kontaktirate

Možete nas kontaktirati putem email adrese kontakt@andrea360.rs

Obrađivači podataka

Prenos podataka o ličnosti